Constella Försäljning AB
  0243-831 40
Constella Försäljning AB
  0243-831 40

EASY 848H - Elektriskt höj- och sänkbara tvättställ

Skötbord


Tvättställ

Elektriskt höj- och sänkbara tvättställ

EASY 848H

EASY 847L

Manuellt höj- och sänkbara tvättställ

Tvättställ, blandare och tillbehör

Tvättställ

Tvättställsblandare

Flexibla anslutningsslangar

Manöverdon

Säkerhetssystem till tvättställslyftare


Kök Lyftsystem


Arbetsbord

EASY 848H - Elektriskt höj- och sänkbar tvättställsenhet
Gemensamma dokument
Produktblad
EG - Försäkran om överensstämmelse Elektriska produkter
Användarmanual Motordrivna Tvättställslyftare - Easy
Garanti 2 år
Drift och underhållsanvisning Easy 848H
Installationsanvisning Easy 848H
Felsökningsguide
Modeller Produktblad Föreskrivningstext
848.0 EASY 848H1 - Elektriskt höj- och sänkbar tvättställsenhet med spegel och belysning
- För bultmonterade tvättställ cc 28,0 cm