Constella Försäljning AB
  0243-831 40
Constella Försäljning AB
  0243-831 40

EASY 847L - Elektriskt höj- och sänkbara tvättställ

Skötbord


Tvättställ

Elektriskt höj- och sänkbara tvättställ

EASY 848H

EASY 847L

Manuellt höj- och sänkbara tvättställ

Tvättställ, blandare och tillbehör

Tvättställ

Tvättställsblandare

Flexibla anslutningsslangar

Manöverdon

Säkerhetssystem till tvättställslyftare


Kök Lyftsystem


Arbetsbord

EASY 847L - Elektriskt höj- och sänkbart tvättställ nr. 11
Gemensamma dokument
Produktblad
EG - Försäkran om överensstämmelse Elektriska produkter
Användarmanual Motordrivna Tvättställslyftare - Easy
Installationsanvisning Easy 847L
Garanti 2 år
Drift och underhållsanvisning Easy 847L
Felsökningsguide
Modeller Produktblad Föreskrivningstext
847.11.05 EASY 847L - Elektriskt höj- och sänkbart tvättställ nr. 11
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak