Constella Försäljning AB
  0243-831 40
Constella Försäljning AB
  0243-831 40

KID 332, Höj- och sänkbart skötbord

Skötbord

Höj- och sänkbara skötbord

KID 332

KID 332 - Med tvättho

KID 333

KID 333 - Med tvättho

KID 334

KID 334 - Med tvättho

KID 335

KID 335 - Med tvättho

Fasta skötbord

Vård & Omsorg

Tillbehör


Tvättställ


Kök Lyftsystem


Arbetsbord

KID 332, Höj- och sänkbart skötbord - Kombination 1, tvättbänk höger, 147x80 cm
Gemensamma dokument
Produktblad
EG - Försäkran om överensstämmelse Elektriska produkter
Garanti 2 år
Användarmanual Höj- och sänkbara skötbord
Drift och underhållsanvisning Skötbord Kid 332
Installationsanvisning Skötbord Kid 332
Felsökningsguide
Modeller Produktblad Föreskrivningstext
332.081.01 Kombination 1, KID 332 - En arbetsplats
- Tvättbänk till höger och stege till vänster