Constella Försäljning AB
  0243-831 40
Constella Försäljning AB
  0243-831 40

Vår historia

Constella har lång och gedigen erfarenhet av teknisk inredning för skola, vård och omsorg utifrån en ergonomisk och tillgänglighetsaspekt.

En pålitlig partner sedan 1948

Sedan starten 1948 har Constella utvecklats till ett starkt varumärke på den svenska marknaden med anpassningsbar teknik för personer med funktionsnedsättning. Constellas flexibla produkter skapar tillgänglighet som löser vardagsproblem och ökar livskvaliten för många människor.

Svensk tillverkning

Vi är stolta över att våra produkter tillverkas i Sverige. Det ger oss snabba leveranstider och möjlighet att snabbt vidareutveckla produkterna.

På mänsklig nivå

På Constella arbetar vi med teknisk inredning för skola, vård och omsorg utifrån en ergonomisk och tillgänglighetsaspekt. Och det har vi gjort länge. Redan på 60-talet började vi med sjukvårdsrelaterad teknik och ganska snabbt såg vi behovet av att hitta ergonomiska lösningar inom en rad områden. I vårt utvecklingsarbete jobbar vi nära såväl brukare som arbetsterapeuter, företagshälsovård och arkitekter för att ta tillvara på alla aspekter.

Kontaktinformation

Constella Försäljning AB
Forskargatan 3
781 70 Borlänge
Tel. 0243-831 40
E-Post: info@constella.se
Constella Försäljning AB

Följ med på vår resa...

1948

Företaget grundas i Bromma av uppfinnaren Gunnar Burenlind. Huvudinriktningen på verksamheten är tillverkning av system för laboratorieinredning.

Lab-installation

1950-talet

Under 1950-talet utökas sortimentet till att också omfatta skolinredning. "Skolkonsolen" var en storsäljare.

Fristående bänkar i skolmiljö

Mikroskopbord upphängt på "skolkonsolen"

1960-talet

I samband med att svenska sjukhus byggde sina första arbetsterapiavdelningar fi ck Constella förfrågan om att tillverka höj- och sänkbara köksbänkar för rehab och träning. Det viktiga steget in på omssorgssektorn var härmed taget. Tvättställsenhet 478 var en storsäljare, en modellbeteckning som fortfarande fi nns i sortimentet.

Tvättställsenhet 478

Vevbar spishäll

Vevbar köksinstallation med spis och diskbänk

1970-talet

Under 1970-talet fortsätter Constella sin satsning på lyftsystem för kök. I slutet av årtiondet får bolaget ny ägare i form av Hans Hofgren. I samband med detta fl yttas verksamheten till Borlänge och utvecklingen av nya produkter tar fart.

Vevbara köksbänkar i kök från sent 1970-tal

Vevbart tvättställ

1980-talet

Företaget gör en stor satsning på omsorgssektorn. Produktsortimentet kök och badrum för funktionshindrade utökas och Constella blir en ledande aktör inom området. I slutet av 1980-talet anställs Michael Gustafsson som säljare med inriktning på arbetsbord och lyftvagnar inom läkemedel och livsmedelsproduktion. En exportsatsning påbörjas och de första skötborden tillverkas.

Badrum med tvättställslyftare och toalettarmstöd från Constella

Vevbara laboratoriebord

Wiktor lyftvagn

1990-talet

Satsningen på export fortsätter. Constella exporterar nu till Norge, Tyskland och England. Constella inleder samarbete med ledande tillverkare av köksinredning. Skötbord blir en allt viktigare del i sortimentet och fl era nya modeller utvecklas.

Motordrivet höj- och sänkbart kök

Motordrivet skötbord med korgar, modell 340PM

2000-talet

Constella får en ny stark ägare som ser en stor potential i företagets teknik. I mitten av årtiondet inleds en stor satsning på skötbord till förskola och vårdsektorn. Företaget får en ny grafisk profil.

Motordrivet, väggmonterat skötbord modell 334

2010-talet

Företaget växer sig starkare inom alla sina fyra produktområden. En produktpärm fylld med nya kataloger lanseras. Hemsidan anpassas för den moderna tidens sätt att surfa på olika plattformar.

Skötbord

Tvättställ

Kök Lyftsystem

Arbetsbord